Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ВСТУП

1.1. Права та інтелектуальна власність цього сайту належать Компанії ТОВ «Лайф Скан». Ця Політика конфіденційності визначає правила використання персональних даних та інформації, яка передається користувачами при відвідуванні веб-сайту Медичного центру ТОВ «Лайф Скан» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайф Скан») – Lifescan.ua. (надалі за текстом – «Веб-сайт») та при користуванні медичними послугами, які надаються нашим закладом охорони здоров’я, і націлена на публічне інформування користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації.

1.2. Медичний центр ТОВ «Лайф Скан» (надалі за текстом – «Медичний центр») дотримується принципів конфіденційності й недоторканності інформації, отриманої від клієнтів Медичного центру при відвідуванні Веб-сайту та в рамках надання медичних послуг (надалі за текстом – «Користувачі»). Наша Політика конфіденційності заснована на вимогах Загального регламенту про захист персональних даних Європейського Союзу (GDPR), Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України у галузі доступу до інформації та захисту персональних даних.

1.3. Медичний центр гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних Користувачів медичних послуг, у тому числі при використанні Веб-сайту, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань (надалі за текстом – «Послуги»), і вживає всіх заходів для захисту даних Користувачів від несанкціонованого доступу.

2. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Медичний центр здійснює обробку персональних даних та інформації, отриманої від Користувачів при відвідуванні Веб-сайту та в рамках надання медичних послуг, з метою:

 • забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я;
 • запровадження і забезпечення надання Медичним центром медичних послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до статуту підприємства, внутрішніх положень та законодавства України;
 • поліпшення якості послуг, які надаються Медичним центром;
 • укладення, зміни, припинення та виконання договорів (контрактів, угод), що укладаються Медичним центром, вчинення Медичним центром інших правочинів, у тому числі вчинення правочинів, прямо зазначених у тексті згоди Користувача на обробку персональних даних, реалізації та захисту прав сторін за ними, надання і отримання послуг або товарів та здійснення розрахунків за них відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • здійснення контактів з відвідувачами Веб-сайту (користувачами мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань);
 • захисту законних інтересів Медичного центру, в тому числі забезпечення безпеки в діяльності Медичного центру.

3. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

3.2. Персональні дані, які обробляє Медичний центр ТОВ «Лайф Скан», охоплюють наступні дані:

3.2.1. Дані, які надаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості виконання Медичним центром зобов’язань з надання Послуг Користувачам, для забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту (он-лайн запис на прийом, відгуки про Медичний центр та лікаря, он-лайн консультації тощо):

 • контактні дані, які надаються Користувачами при користуванні Послугами (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки тощо);
 • під час користування Послугами із застосуванням можливостей соціальних мереж (зокрема, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) – інформація, яку введено Користувачем під час створення свого профілю у таких соціальних мережах (наприклад, ім’я, зображення у профілі Користувача, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи і т.і.);
 • інформація (наприклад, ім’я, адреса електронної поштової скриньки), які Користувач вказав під час оформлення підписок на поштові повідомлення та/або розсилки нашого Медичного центру;
 • інформація, яку Користувач розмістив на Веб-сайті з метою публікації її в Інтернеті (наприклад, відгук про Медичний центр чи лікаря) або яка міститься в будь-яких повідомленнях, надісланих Користувачем Медичному центру електронною поштою або через Веб-сайт, включаючи, зокрема, ім’я Користувача, адресу електронної поштової скриньки, зміст публікації, метадані;
 • а також будь-яка інші персональна інформація, яка надана Користувачем Медичному центру.

3.2.2. Крім того при використанні Користувачем Послуг автоматично зберігаються наступні дані:

 • інформація про комп’ютер чи мобільний застосунок Користувача, включаючи IP-адресу, приблизне місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди Користувачем на використання гео-локації, тип і версію браузера та операційну систему, дата та час авторизації у мобільному застосунку тощо;
 • інформація про відвідування Користувачем та використання Веб-сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;
 • інформація, яка генерується при використанні Веб-сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;
 • історія звернень Користувача до Медичного центру за Послугами, включаючи прізвище ім’я, по батькові, дату народження, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки, надані послуги, їх результати і т.і. ;
 • дані тимчасових cookie-файлів.

3.3. Будь-ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо персональні дані та інформація Користувача, які обробляються Медичним центром, потребує оновлення чи виправлень.

3.4. З метою забезпечення належності якості надання Послуг Медичний центр може вести запис телефонних розмов та використовувати їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій з Користувачами.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Персональні дані та інформація, які отримані Медичним центром, використовується для:

 • створення облікового запису (картки) Користувача;
 • надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
 • зв’язку з Користувачем з метою інформування про стан надання Послуг, про готовність результатів Послуг, нагадування про дату та час, в які Користувач записаний на прийом, про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Медичного центру і т.і.;
 • якісного надання Послуг та обслуговування Користувачів;
 • адміністрування і забезпечення функціонування Веб-сайту;
 • надсилання на адресу електронної поштової скриньки повідомлень та інформації за запитом Користувача;
 • надсилання на адресу електронної поштової скриньки Користувача електронної розсилки, у разі її замовлення Користувачем. При цьому, Користувач може в будь-який момент часу відмовитися (відписатися) від такої електронної розсилки;
 • обробка запитів та відгуків про Медичний центр чи лікаря, які містяться в будь-яких повідомленнях, надісланих Користувачем Медичному центру електронною поштою або через Веб-сайт;
 • оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Медичним центром;
 • забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у тому числі мобільного застосунку;
 • з метою забезпечення безпеки Веб-сайту та попередження шахрайства, перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують використання нашого Веб-сайту;
 • для будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

5. ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Медичний центр не розголошує і не передає персональні дані та інформацію Користувачів третім особам без згоди їхнього носія.

5.2. Медичний центр може передавати персональні дані та інформацію третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків при наданні Послуг Користувачам (наприклад, страховій компанії, з якою Користувачем укладено відповідний договір страхування і т.і.).

5.3. Поширення Медичним центром персональних даних та інформації без згоди Користувача можливе у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, у тому числі з метою дотримання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Персональні дані та інформація зберігаються на захищених серверах Медичного центру, доступ до яких є обмеженим. Медичний центр вживає відповідних технічних та організаційних заходів безпеки при обробці персональних даних та інформації для захисту їх від несанкціонованого доступу, протиправного використання, зміни, підробки, розкриття або знищення.
Персонал Медичного центру має доступ до персональних даних та інформації лише в обсязі, необхідному для належного виконання ними своїх посадових обов’язків.

6.2. Попри всі вжиті Медичним центром заходи щодо захисту персональних даних та інформації, так як передача інформації через мережу Інтернет є, по суті, незахищеною, Медичний центр не може гарантувати захист інформації, переданої через мережу Інтернет, і не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, дії третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до Веб-сайту або можливий витік інформації.

6.3. Медичний центр не несе відповідальності за розголошення/ надання Користувачем третім особам доступу до своїх персональних даних, включаючи результати надання Послуг (результати досліджень, висновки лікаря тощо). Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Медичного центру будь-які відповідальність за отриманнями такими третіми особами доступу до відповідної інформації.

7. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Медичний центр на власний розсуд може час від часу змінювати Політику конфіденційності. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності (оновлення Політики конфіденційності), публікуються на цій сторінці Веб-сайту.

У окремих випадках Медичний центр залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних Послуг/ функцій/ програм.

7.2. Ми рекомендуємо Користувачам регулярно перевіряти оновлення Політики конфіденційності, що розміщується на Веб-сайті, для того, щоб бути в курсі будь-яких змін. Використовуючи Веб-сайт, Користувач погоджується із прийняттям на себе відповідальності за періодичне ознайомлення з Політикою конфіденційності й змінами в ній.

В той же час, Медичний центр також може інформувати Користувача про внесення змін до Політики конфіденційності (оновлення Політики конфіденційності) шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної поштової скриньки або через систему передачі приватних повідомлень Веб-сайту.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:

 • не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
 • не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
 • не здійснювати обробку персональних даних та інформації інших Користувачів;
 • не намагатися одержати доступ до персональних даних та інформації інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

8.3. Якщо Користувач реєструється на Веб-сайті, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, піклувальник та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

9. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

9.1. Користувач, відвідуючи Веб-сайт, мобільні застосунки, прикладні програмні інтерфейси та застосування, під час заповнення форм на Веб-сайті із зазначенням персональних даних, використовуючи Послуги Медичного центру, підтверджує, що він ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних та інформації, зазначеної у цій Політиці конфіденційності, з правами, що надані суб’єктам персональних даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», автоматично добровільно погоджується з даною Політикою конфіденційності та її умовами, з обробкою Медичним центром персональних даних та інформації Користувача.

Якщо Користувач не погоджується з даною Політикою конфіденційності та її умовами, то Користувач не може продовжити використання сервісів Веб-сайту і повинен залишити Веб-сайт.

Перед початком використання Послуг/ функцій/ програм/ сервісів Веб-сайту, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань, просимо ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

10. ФАЙЛИ COOKIE

10.1. Файл Cookie – це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером на пристроях Користувача під час відвідування Веб-сайту.

10.2. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансовими»: «сеансові» файли cookie автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем Веб-сайту, «постійні» файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні Користувачем Веб-сайту.

Файли cookie, які можуть бути використані Медичним центром, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу Користувача, проте, персональні дані та інформація, надана Медичному центру, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies.

10.3. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні Веб-сайту, відповідно до положень цієї Політики Конфіденційності, Користувач надає Медичному центру дозвіл на використання файлів-cookie при кожному наступному візиті Користувача.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Зв’язатися з Медичним центром з питань, пов’язаних з Політикою конфіденційності, використанням Веб-сайту чи з інших питань, пов’язаних із Веб-Сайтом, можна за номерами телефонів +380443339756, 080 033-10-65 або за допомогою форми зворотного зв’язку (кнопка “Пацієнтам” вкладка “Задати питання“).